Thắng
Hoà
Thua
Chưa thi đấu

{{bangdau.GroupName}}

Hạng
Đội
Điểm
H/S
Kết quả
{{$index+1}}
{{team.TeamNameFull}}
{{team.Point}}
{{team.Win}}/{{team.Lose}}